Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα/Εργαστήριο Ποιώ

Το Εργαστήριο ΠΟΙΩ είναι το Maker Space του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για μια ανοιχτή δομή βιωματικής μάθησης και δημιουργικού πειραματισμού με την τεχνολογία που επιδιώκει να ενεργοποιήσει και να υποστηρίξει το maker culture στην πόλη μας κάνοντας την τεχνολογία προσβάσιμη, προσιτή και χρήσιμη για όλους.

Είναι η πρώτη δημοτική δομή του είδους της στην Ελλάδα. Υπάγεται στη ∆ιεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης του Δήμου και λειτουργεί με την επιστημονική επιμέλεια του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC ΤΙΕ Lab) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ΔΑΕΜ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση εργασιών και υπηρεσιών του Εργαστηρίου.

Στο Maker Space του Δήμου Αθηναίων προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες και επιμορφωτικά σεμινάρια στον τομέα της ψηφιακής σχεδίασης και κατασκευής. Οι δράσεις του προσαρμόζονται σε κάθε κατηγορία χρηστών, είτε προέρχονται από το χώρο των δημιουργικών επαγγελμάτων, είτε πρόκειται για άτομα χωρίς καμία εξοικείωση με το αντικείμενο και τις πρακτικές του Εργαστηρίου.

Βρίσκεται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο ισόγειο χώρο 290τ.μ. Περιλαμβάνει μηχανήματα και ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού, εκτύπωσης και κατασκευής (laser cutters, 3d printers, CNC router κ.ά.) καθώς και ποικίλα εργαλεία χειρός για την κατασκευή αντικειμένων καθημερινής αλλά και ειδικής χρήσης.

Το Εργαστήριο συγκροτήθηκε το 2017 για να ενισχύσει λειτουργικά τις δράσεις του προγράμματος «Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα» του Δήμου Αθηναίων, με την επιστημονική ευθύνη του Πολυτεχνείου Κρήτης, ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φορέα συντονισμού το Athens Partnership.

Το site του makerspace είναι υπό κατασκευή…