Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων προέκυψε από τη συγχώνευση των Οργανισμού Νεολαίας & Άθλησης, Πολιτισμικού Οργανισμού και Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων.Αποστολή του Οργανισμού είναι να προσεγγίσει μέσα από τις δράσεις του πολίτες κάθε ηλικίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την τέχνη, τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό.Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας επιδιώκει μέσα από τα προγράμματά του να αναπτυχθούν νέες κοινωνικές προοπτικές που θα προάγουν τις έννοιες της συλλογικότητας, της καινοτομίας, της ουσιαστικής ανθρώπινης επικοινωνίας, του εθελοντισμού, της ψυχοκινητικής υποστήριξης και μέσα στο πλαίσιο αυτό να συμβάλλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης συλλογικής συνείδησης της Αθήνας και στη δημιουργική αξιοποίηση του «ελεύθερου χρόνου» των πολιτών.

https://www.opanda.gr/