ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Σημειώσεις

 1. Η φιλοξενία ή μη μιας προτεινόμενης εκδήλωσης/δράσης εξαρτάται από το γενικότερο προγραμματισμό του χώρου και τη διαθεσιμότητά του, καθώς και από το αν η προτεινόμενη δράση εμπίπτει στην ταυτότητα του Σεραφείου που αναπτύσσεται πάνω στους άξονες του Αθλητισμού, του Πολιτισμού και της Καινοτομίας.
 2. Η αίθουσα στον Ισόγειο χώρο του Σεραφείου μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις συνεδριακού τύπου, εκθέσεις, εργαστήρια, ομιλίες και σεμινάρια. Κατά περίπτωση μπορεί να φιλοξενήσει και εικαστικές εκθέσεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Το ωράριο διεξαγωγής εκδηλώσεων του ισογείου χώρου είναι από τις 09:00 έως τις 21:00.
 3. Η παρούσα αίτηση πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη στo info@serafio.gr. Η έγκριση για την παραχώρηση του χώρου θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
 4. Για την επικοινωνία κάθε εκδήλωσης που πραγματοποιείται στο Σεράφειο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που αποτυπώνονται στο εγχειρίδιο αναφοράς και αποτύπωσης του χώρου, το οποίο θα λάβουν μετά από την έγκριση παραχώρησης του.
 5. Οποιοδήποτε υλικό ή κείμενο επικοινωνίας σχετικά με εκδήλωση που λαμβάνει χώρο στο Σεράφειο θα πρέπει να έχει την έγκριση της ομάδας επικοινωνίας του Σεραφείου του δήμου Αθηναίων. Παρακαλείστε να προωθείτε το υλικό στο comms@serafio.gr. Η έγκριση θα αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών.
 6. Για την έγκαιρη και ορθή οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής, καθώς και τον συντονισμό σχετικά με ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, παρακαλείστε να προωθείτε τις προδιαγραφές και ανάγκες της εκδήλωσης στο events@serafio.gr. H ομάδα παραγωγής του Σεραφείου του Δήμου Αθηναίων, θα έρθει σε άμεση επαφή μαζί σας

Γενικές παρατηρήσεις λειτουργίας και χρήσης αίθουσας

 1. Εντός της κύριας αίθουσας, δεν επιτρέπεται η χρήση φαγητού και ποτού.
 2. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε διοργανωτής επιθυμεί να φέρει επιπρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση και σε συμφωνία με τους υπεύθυνους του χώρου προκειμένου να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου:
  1. να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης πριν, κατά την διάρκεια, και μετά το πέρας της εκδήλωσης
  2. να αποφευχθούν φθορές στο χώρο.

Παράρτημα

Υλικοτεχνική υποδομή & περιγραφή αίθουσας 

 Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σεραφείου του Δήμου Αθηναίων αποτελείται από 2 χώρους: 

Α) Προθάλαμος (Lobby) 200 τ.μ. 

Ο προθάλαμος χρησιμοποιείται κυρίως ως σημείο υποδοχής, εγγραφών  και τοποθέτησης του catering (καφές, τσάι, ελαφρύ γεύμα). 

Β) Κύρια Αίθουσα εκδηλώσεων 600 τ.μ. 

Η κύρια αίθουσα αποτελείται από ενιαίο χώρο περίπου 600 τ.μ., ο οποίος έχει 4 κολώνες στο εσωτερικό του. 

Γ) Περιγραφή της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής: 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣΕΙΔΟΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1YAMAHA MG-10 Αναλογική Κονσόλα
4 Mic / 10 Line Inputs
Συμπεριλαμβάνονται οι καλωδιώσεις ηχείων & μικροφώνων 
Δεν συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης με
υπολoγιστή ή άλλης πηγής ήχου
με την κονσόλα (jack-rca L/R)
2Ηχεία, Electro-Voice ZLX-12P
2Βάσεις δαπέδου για μικρόφωνο
3Δυναμικά ενσύρματα μικρόφωνα
1Πανί προβολής σε τρίποδο
50Αναδιπλώμενες καρέκλες (γκρι)
11Λευκά τραπέζια
4Μπαλαντέζες 
3Πολύπριζα 

Μετάβαση στο περιεχόμενο