ΔΑΕΜ

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων αποτελεί την παλαιότερη εταιρεία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς λειτουργεί από το 1983.

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μεταξύ των οποίων αναλαμβάνει και εκτελεί πολυεπίπεδα έργα, όπως ολοκληρωμένες λύσεις πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων σε Δήμους, Φορείς και Οργανισμούς στην Ελλάδα, η υλοποίηση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα παρέχοντας ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, η συμμετοχή και η διαχείριση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας, καθώς και η τεχνικό-οικονομική ωρίμανση και διαχείριση έργων ΕΣΠΑ.

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. αποτελεί τον τεχνολογικό και ψηφιακό βραχίονα του Δήμου Αθηναίων και άλλων ΟΤΑ, μέσω της οποίας οι ΟΤΑ εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία τους, τις υποδομές τους και αξιοποιούν επωφελώς ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε να προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες αιχμής στους δημότες τους.

Επίσημη ιστοσελίδα: www.daem.gr